MSP FORUM BEOGRAD

Najznačajniji biznis forum malih i srednjih preduzeća u Srbiji

FORUM
MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
U SRBIJIU martu 2021. navršava se godinu dana od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, koje je prošle godine uslovilo pad BDP-a Srbije za oko jedan odsto, ali je pad prihoda u većini MSP bio daleko veći od toga, uprkos merama podrške Vlade Srbije.

MSP Forum Beograd je jedini i najznačajniji biznis događaj godine u Srbiji namenjen vlasnicima i menadžmentu malih i srednjih preduzeća (firme sa 10-250 zaposlenih) u realnom sektoru.

Konferencija će, u ONLINE formatu, u organizaciji regionalnog trgovačkog magazina InStore i pod medijskim pokroviteljstvom nedeljnika NIN, biti održana 30. i 31 . marta 2021.

Cilj MSP Foruma je da ukaže na značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez koga nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije, da se razmenom međusobnih iskustava olakša rešavanje problema u bitno izmenjenim uslovima poslovanja.

ANALIZA

♦ Srpska privreda godinu dana od početka pandemije – preduslovi i mere za ubrzani oporavak 
♦ Istraživanja o uticaju pandemije i preporuke za prevazilaženje problema
♦ Evropska iskustva: Ključne mere za ublažavanje negativnih posledica pandemije na poslovanje MSP u Austriji i Švajcarskoj
♦ Kako pobediti lockdown i raditi van Srbije čak i kada su državne granice zatvorene


FINANSIRANJE I IZVOZ

♦ Privreda Srbije u očima međunarodnih finansijskih institucija – kako iskoristiti šanse za brži rast
♦ Finansiranje izvozno orijentisanih MSP u Srbiji
♦ Alternativni vidovi finansiranja – od ideje do realizacije

PORESKI TRETMAN U TEORIJI I PRAKSI

♦ Poreske olakšice i podsticaji za start-up kompanije
♦ Sudbina obaveza – tragom privremenog odlaganja plaćanja poreza i doprinosa tokom 2020.


POSLOVNI PROCESI

♦ Položaj Srbije na svetskoj IT mapi – izvoz znanja, a ne ljudi
♦ Digitalizacija
♦ Marketing i komunikacije


Agenda

30. i 31. mart 2021. 09h - 16h

MSP DAN 1 : Preuzmite agendu

MSP DAN 2 : Preuzmite agendu

NAJAVLJUJEMO TEME I GOVORNIKE

utorak, 30. mart
09h - 15.50h

S V E Č A N O  O T V A R A NJ E   1. D A N A    F O R U M A

(09.00 - 10.40) A N A L I Z A
novi programi podrške, uticaj COVID krize i evropska iskustva sa MSP sektorom

EU intergracija Srbije: zašto je to važno za mala i srednja preduzeća i šta ona imaju od toga?

Mateja Norčič Štamcar
zamenik šefa delegacije EU u Srbiji

Alessandro Bragonzi
šef regionalne kancelarije EIB za Zapadni Balkan

razgovor vodi: Vojislava Pešić, direktor konferencije MSP FORUM

Značaj malih i srednjih preduzeća kao motora bez koga nema ubrzanog oporavka domaće ekonomije


Milan Ćulibrk
glavni i odgovorni urednik, NIN

Strateški partner:
Telenor
Značaj telekomunikacija u kriznim vremenima

Ivan Stojanović
direktor marketinga i prodaje za biznis korisnike


Rezultati tri velika istraživanja o uticaju pandemije COVID-19 na MSP u Srbiji tokom 2020. i početkom 2021. i preporuke za prevazilaženje problema

Kori Udovički

predsednica Upravnog odbora i glavna ekonomistkinja
Centar za visoke ekonomske studije

Evropska iskustva - Nemačka, Švajcarska & Holandija:
Ključne mere za ublažavanje negativnih posledica pandemije na poslovanje MSP

Dragan Popović
Supervisory Board Member
Calorifer Engineering AG I OPRA Turbines BV I RMG Messtechnik GmbH


razgovor vodi: Petrica Đaković, novinar, NIN


(10.55 - 12.25) I N O V A C I J E

Iskorak u budućnost – inovacijama do veće dodate vrednosti BDP-a
Slovenački ekonomista prof Jože Mencinger tvrdi da ni jedna zemlja u tranziciji ne može svoj privredni rast da bazira prevashodno na stranim investicijama. Zašto je Continental Automotive Serbia kompanija za koju ta izreka ne važi? Da li je Srbija sposobna da izvozi znanje, a da u zemlji zadrži mlade i obrazovane kadrove?

Sasha Cioringa
CEO Continental Automotive Serbia 

Razgovor vodi: Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik, NIN

Tehnologija kao ključ za otvaranje ino tržista:
Značaj novih tehnologija i veštačka inteligencija za povećanje konkurentnosti MSP na domaćem i svetskom tržištu
Zbog činjenice da kompanije, kako u svetu, tako i u Srbiji, komuniciraju pretežno digitalno te da je pandemije Covid19 ubrzala ovaj trend, mala i srednja preduzeća imaju priliku da dosegnu do većeg broja ljudi na domaćem ali pre svega na inostranim tržištima. Zbog promene načina komuniciranja, tehnologije imaju sve veću ulogu u prilagođavanju kompanija na novonastalo okruženje i primenom naprednih alata, digitalnih asistenata, interaktivnih website-ova MSP mogu da se diferenciraju u odnosu na konkurenciju. Takođe, inovativne tehnologije omogućavaju MSP sektoru da razmišlja o personalizaciji i prilagođavanju različitim segmentima tržišta, što direktno doprinosi poboljšanju korisničkog iskustva, većem zadovoljstvu korisnika i povećanju prodaje.

Nebojša Bjelotomić
generalni direktor

SAGA - New Frontier Group

Globalni pogled na region – McKinsey
Dve stvari su relativno sigurne – ako ne zaustavimo virus, mnogo ljudi će umreti. A ako pokušaji da se zaustavi pandemija nanesu ozbiojnu štetu ekonomiji, to će dovesti do dodatne patnje u budućnosti. Ovo su u autorskom tekstu za NIN 2. aprila 2020. napisali eksperti McKinsey-a Ivan Ostojić, Dušan Komar i Emir Zildžović. Na kraju su naveli da će na duži rok i ova kriza doneti nove prilike za rast i razvoj, navodeći kao primer beskontaktnu trgovinu, koja će promeniti ponašanje i navike potrošača. Kako u McKinsey-u svet i region vide godinu dana kasnije? Ko je iskoristio šansu i ima li spasa onima koji se još nisu snašli?

Ivan Ostojić
partner

McKinsey & Company
Cirih, Švajcarska

Studija slučaja:
Primer dobre prakse – domaća, a svetska kompanija
U Mikroelektonici su sebi postavili cilj – jedan proizvod dnevno. Prateći ovaj zadatak kompanija je uspela da razvije više od 1.700 proizvoda, a ta brojka i dalje raste. Najpoznatija linija proizvoda Mikorelektronike su revolucionarne periferne pločice Click boards ™, kojih su do sada stvorili više od 900.

Nebojša Matić
CEO
Mikroelektronika


(12.45 - 14.20) F I N A N S I R A N J E   I   I Z V O Z

Značaj online plaćanja i e-commerce za MSP u uslovima pandemije

Jelena Ristić

direktor za tržišta Srbije, Crne Gore, BiH
Mastercard


Razgovor vodi: Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik, NIN

Mogu li MSP da izdrže krizu bez podrške poslovnih banaka?

Osim direktne pomoći u vidu isplate minimalnih zarada, deo vladinog paketa mera podrške bila je i garantna šema za kredite koje poslovne banke odobre sektoru MSP. U kojoj su meri garancije države podstakle banke da odobravaju nove pozajmice? Mogu li MSP da izdrže krizu bez podrške poslovnih banaka? Može li se, potpuno suprotno onome što se desilo 2009, ovoga puta kriza iz realnog preliti na bankarski sektor?

Maja Kolar
direktor Sektora za poslovanje sa malim i srednjim preduzećima
Banca Intesa ad Beograd

Studija slučaja:
Primer dobre prakse - uprkos pandemiji, neke kompanije nastavile su, uz finansijsku podršku banaka, da rastu, investiraju, razvijaju, digitalizuju i tako prilagode novoj realnosti

Branko Radičević
CFO, Bekament

Moderator: Petrica Đaković, novinar, NIN

Okrugli sto
Privredna komora Srbije - iskustva i primeri dobre prakse

Moderator: Bojan Stanić, sektor za strateške analize, strategiju i internacionalizaciju, Privredna komora Srbije
Učestvuju:
Filip Karaičić, Quantox Technology (informacione tehnologije)
Nedeljko Mišić, Sanum per fructus (proizvodnja meda)
Miloš Jokić, Terra optima (proizvodnja voća i povrća)
Nikola Stanišić, Stanišić bio (brend „Šumska tajna“) 


(14.40 - 15.50) P O S L O V N I   P R O C E S I

Marketing i komunikacije

Nove paradigme marketinga za mala i srednja preduzeća

Jovan Stojanović
CEO
Direct Media United Solutions

Uloga osiguranja za uspešno poslovanje MSP

Generali Osiguranje Srbija
(ime govornika će biti saopšteno)

Studija slučaja:

Biznis bez granica - Kako pobediti lockdown i raditi van Srbije čak i kada su državne granice zatvorene

Miloš Perović
COO
Termovent

KRAJ PRVOG DANA

 

sreda, 31. mart 2021.
09h - 14.45h


S V E Č A N O  O T V A R A NJ E   2.  D A N A   F O R U M A

(09.00 - 10.25) A N A L I Z A
novi programi podrške, uticaj COVID krize i evropska iskustva sa MSP sektorom


Sredstva za budućnost na putu ka EU

Alessandro Bragonzi

šef regionalne kancelarije EIB za Zapadni Balkan

Olivera Kostić

menadžerka programa, EUPRO

Osvrt na prvi dan foruma

Milan Ćulibrk
glavni i odgovorni urednik, NIN

Strateški partner:
Telenor
Značaj telekomunikacija u kriznim vremenima

ime panelista će biti saopšteno

Moderator: Petrica Đaković, novinar, NINA N A L I Z A


Svetska banka:
Privreda Srbije u očima međunarodnih finansijskih institucija – kako iskoristiti šanse za brži rast

Duško Vasiljević

Private Sector Specialist
Kancelarija Svetske banke u Beogradu

Evropska iskustva - Udruženja zanatlija i malih i srednjih preduzeća
Kako su na pandemiju odgovorila uspešna MSP u Evropskoj uniji

Veronique Willems
Secretary General, SME United
krovna asocijacija malih i srednjih preduzeća iz zemalja EU sa sedištem u Briselu


(10.35-12.15) F I N A N S I R A NJ E:
INOVACIJE I DIGITALIZACIJA I IZVOZ

Sredstva za budućnost na putu ka EU - Kako EU podržava digitalne inovacije i start-up preduzeća u Srbiji?

Martin Klauke
šef sektora za upravljanje projektima Delegacije EU

Alessandro Bragonzi
šef regionalne kancelarije EIB za Zapadni Balkan

razgovor vodi: Vojislava Pešić, direktor konferencije MSP FORUM


Studije slučaja:

Naziv projekta: Shtreber
Vrednost projekta: 88.000,00 EUR
Učešće IF: 74.800,00 EUR

Ovaj beogradski startup posluje u domenu digitalnog obrazovanja i sada predstavlja novu multimedijalnu obrazovnu platformu za decu školskog uzrasta. Ova platforma kombinuje elemente obrazovanja, igranja i interaktivnog učenja zajedno sa alatima i metodama za povećanje motivacije za učenje.

Prezentuje: Stefanija Lukić, Just Smart (Shtreber)

Naziv projekta: Novo rešenje za efikasno lečenje oralne kandidijaze
Vrednost projekta: 300.520,00 EUR

IF učešće: 210.362,00 EUR

U saradnji sa Institutom za molekularnu genetiku i genetski inženjering, tim stručnjaka razvio je jedinstveni preparat CandBerrol koji sadrži ekstrakt čileanske makui bobice, izvor velike količine sastojaka sa izraženim biološkim efektima. Razvojem inovativnog rešenja naučnici tima Phitonet otkrili su da ovaj biljni ekstrakt ima veliki potencijal u lečenju oralne kandidoze. Konačni efekat upotrebe proizvoda je promena patogenog potencijala Candide. Na ovaj način se postiže biološka ravnoteža u usnoj šupljini i, iako Candida nije u potpunosti eliminisana iz usne duplje, izbegava se stalni ciklus lečenja i ponovne infekcije i izbegava se prekomerna upotreba antimikotika i naknadni nastup rezistencije.

Prezentuje: Bojan Pavlović, Phytonet

Naziv projekta: Dezinfekcioni tunel od nerđajućeg čelika

U borbi protiv COVID-19 dopineli su inženjeri šabačke kompanije Corten Art, koji su osmislili svojevrstan dezinfekcioni tunel od nerđajućeg čelika. Ideja je da tunel bude postavljen pred ulazom u određeni objekat, a zatim da u mikrokapljicama raspršuje dezinfikaciono sredstvo – osoba koja kroz njega prođe, “oslobođena” je čestica virusa, a odeća i obuća ostaju suvi.

Prezentuje: Bojan Lolić, Corten Art

Iskorak ka digitalnom finansiranju – od ideje do realizacije

Sandra Rodić
direktorka tima za pristup izvorima finansiranja
USAID-ov Projekat saradnje za ekonomski razvoj

Veljko Milićević
vlasnik Bubaja d.o.o, jedne od kompanija koje stoje iza brendova Zdrawo slatko i RO
prva uspešna kampanja na ventu.rs

Jovan Milovanović
osnivač, online platforma za finansiranje faktura
FinSpot.rs

Okrugli sto:
NLB - Finansiranje izvozno orijentisanih MSP u Srbiji


Učestvuju:
Branko Greganović, predsednik IO, NLB
Nenad Tešić, direktor, Egzakta
Mijodrag Šljuka, direktor, Tim-cop Temerin

Moderator: Petrica Đaković, novinar, NIN


(12.25 - 13.30) D I G I T A L I Z A C I J A

Zašto su prioriteti EIB za ovu godinu inovacije i digitalizacija MSP?
Od 2009. Evropska investiciona banka je u region Zapadnog Balkana investirala 8,6 milijardi evra. Samo u prošloj godini investirala je 873 miliona evra, za 50 odsto više nego 2019. Kakvi su planovi EIB za MSP u Srbiji 2021? Zašto su prioriteti EIB za ovu godinu inovacije i digitalizacija MSP?

Maria Lundqvist
Innovation Finance Advisor, European Investment Bank
Luksemburg

Blockchain tehnologija, mogućnost plaćanja kriptovalutama i šta sektoru MSP donosi novi Zakon o digitalnoj imovini?

Ivan Bjelajac
CEO
MVP Workshop

(Bar) 10 razloga zašto startap nije isto što i MSP

Nebojša Đurđević
generalni direktor
Inicijativa "Digitalna Srbija"

Kosta Andrić
izvršni direktor
ICT Hub


(13.45 - 14.45) LIDERŠIP I PORESKI TRETMAN I EDUKACIJA

Zanimanje: menadžer
Izazovi rukovođenja

Aleksandar Marković
commercial manager
Unipromet

Poreski tretman malih i srednjih preduzeća u teoriji i praksi

Svetislav Kostić
profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Javne finansije i poresko pravo

Obrazovanje sutrašnjice
Kako će se sistem obrazovanja razvijati da ispuni potrebe današnjeg sveta? Šta u tom cilju mora da bude promenjeno i kako obezbediti da on ponovo postane zamajac napretka? Kako organizovati kompanijski sistem razvoja kompetencija i potencijala zaposlenih?

Predrag Đukić
konsultant & trener
Morphis Consulting

KRAJ PROGRAMA

 

GOVORNICI

MSP FORUM | Forum malih i srednjih preduzeća u Srbiji

Alessandro Bragonzi

Alessandro Bragonzišef reg. predstavništva

EIB

Kori Udovički

Kori Udovičkipredsednica UO

CEVES

Dragan Popović

Dragan PopovićBoard Member

Calorifer Engineering AG I OPRA Turbines BV I RMG Messtechnik GmbH

Nebojša Bjelotomić

Nebojša Bjelotomićgeneralni direktor

Saga – New Frontier Group

Sasha Cioringa

Sasha CioringaCEO

Continental Automotive Serbia

Ivan Ostojić

Ivan Ostojićpartner

McKinsey I Švajcarska

NEBOJŠA MATIĆ

NEBOJŠA MATIĆCEO

Mikroelektronika

Jelena Ristić

Jelena Ristićdirektor I Srbija, Crna Gora, BiH

Mastercard

Jovan Stojanović

Jovan StojanovićCEO

DIRECT MEDIA United Solutions

Olivera Kostić

Olivera Kostićmenadžerka programa

EU PRO

Duško Vasiljević

Duško Vasiljević

Svetska banka I Beograd

Véronique Willems

Véronique WillemsSecretary General

SME United

Martin Klaucke

Martin Klauckešef sektora za upravljanje projektima

Delegacija EU

Branko Greganović

Branko Greganovićpredsednik IO

NLB

Veljko Milićević

Veljko Milićevićosnivač brenda

RO! Zdrawo Slatko

Jovan Milovanović

Jovan Milovanovićosnivač

Finspot online platforma za finansiranje faktura

Ivan Bjelajac

Ivan BjelajacCEO

MVP Workshop

Sandra Rodić

Sandra Rodićdirektor tima za pristup izvorima finansiranja

Projekat saradnje za ekonomski razvoj, USAID

Aleksandar Marković

Aleksandar Markovićizvršni komercijalni direktor

Unipromet Čačak

Svetislav Kostić

Svetislav Kostićprofesor

Pravni fakultet I Univerzitet u Beogradu I Javne finansije i poresko pravo

Predrag Đukić

Predrag Đukićkonsultant & trener

Morphis Consulting


BESPLATNE KARTE? DA, VRLO JEDNOSTAVNO.

MSP Forum u ONLINE formatu ove godine želi da informiše, edukuje i inspiriše što veći broj ljudi. Novi format donosi mogućnost da dođete do BESPLATNE KARTE za najznačajniji forum malih i srednjih preduzeća u Srbiji!


Kako?
Vrlo jednostavno.

Registrujte se za besplatan link popunjavanjem formulara. Link za pristup streaming platformama Zoom ili YouTube poslaćemo vam dan pre konferencije na vašu email adresu.

Prijava

Molimo popunite sva polja označena zvezdicom*


Za prijavu većeg broja učesnika iz kompanije molimo popunite OVAJ FORMULAR i pošaljite na gorica@instore.rs.
Osoba 1
Osoba 2

Press

Prenos porodičnog biznisa sa osnivača na naslednike - Velike emocije i još veći rizik

Prenos porodičnog biznisa sa osnivača na naslednike - Velike emocije i još veći rizik

Dve trećine kompanija u svetu klasifikuju se kao porodične, a manje od trećine preživi prvu smenu generacija, odnosno prenos upravljanja ili vlasništva sa osnivača na njegove naslednike

Otvoren javni poziv za inovacione vaučere namenjen malim i srednjim preduzećima

Otvoren javni poziv za inovacione vaučere namenjen malim i srednjim preduzećima

Fond za inovacionu delatnost poziva mala i srednja preduzeća kojima su potrebne usluge naučno-istraživačkih organizacija da se prijave za dodelu inovacionih vaučera.

PKS: Izvoz, investicije i zaposlenost stabilni, privredu muči pad prometa

PKS: Izvoz, investicije i zaposlenost stabilni, privredu muči pad prometa

Privreda Srbije, uprkos pandemiji COVID–19 i otežanim uslovima poslovanja, očuvala je izvoz, investicije i zaposlenost, a održiv trend u ovim pokazateljima očekuje se i u prvom tromesečju 2021. godine.

PROGRAMSKI DIREKTOR


Milan Ćulibrk
milan.culibrk@ringieraxelspringer.rs
NIN

DIREKTOR KONFERENCIJE


Vojislava Pešić
vojislava@instore.rs
INB2B Media

SPONZORSKI PAKETI


Dejan Novosel
dejan@instore.rs
INB2B Media

DIGITAL


Gorica Đurović
gorica@instore.rs
INB2B Media

PRESS


Milica Milutinović
milica@instore.rs
INB2B Media

MODERATOR


Petrica Đaković
petrica.djakovic@ringieraxelspringer.rs
NIN

SEKRETAR REDAKCIJE


Jelena Stevović
jelena.stevovic@ringieraxelspringer.rs
NIN

SPONZORSKI PAKETI


Bojan Đurović
bojan@instore.rs
INB2B Media

PRESS


Ana Filipović
ana@instore.rs
INB2B Media

FINANSIJE


Đorđe Glamočlija
djordje@instore.rs
INB2B Media

SPONZORSKI PAKETI


Mirjana Ivanković
mirjana@instore.rs
INB2B Media

DIREKTOR


Maksim Đurović
maksim@instore.rs
INB2B Media

GRAFIČKI DIZAJN


Nikola Vučević
nikola@instore.rs
INB2B Media