Alessandro Bragonzi

Alessandro Bragonzi

šef reg. predstavništva
EIB

Novi paket pomoći Evropske unije za mala i srednja preduzeća u Srbiji i Zapadnom Balkanu

Alessandro Bragonzi radi kao šef regionalnog predstavništva Evropske investicione banke za Zapadni Balkan. U ovoj instituciji zaposlen je već 11 godina. Radio je kao predstavnik EIB-a za Albaniju, gde je bio odgovoran za institucionalne i operativne aktivnosti. Doprineo je razvoju sistema za upravljanje finansijskim instrumentima Evropske Unije. Vršio je procenu, sastavljao i pregovarao finansiranje investicionih projekata i zajmova za vlade i banke kao vođa multidisciplinarnih timova. Ima diplomu magistra poslovne administracije i finansija stečenu na Univerzitetu “Luigi Bocconi” u Milanu i sertifikat za upravljanje finansijskim rizicima dobijenu 2007. godine od strane Globalne asocijacije profesionalaca za upravljanje rizicima

Agenda