Martin Klaucke

Martin Klaucke

šef sektora za upravljanje projektima
Delegacija EU

Sredstva za budućnost na putu ka EU - Kako EU podržava digitalne inovacije i start-up preduzeća u Srbiji?

Martin Klaucke radi za Evropsku komisiju poslednjih 16 godina i služio je u delegacijama EU u Čadu, Gruziji, severnoj Makedoniji, Ukrajini i Srbiji.

Specijalizovan je za upravljanje programima pomoći EU, od programiranja, identifikacije, formulacije do primene.

Stekao je iskustvo u programima povezanim sa ekonomskim razvojem, dobrim upravljanjem i vladavinom zakona, kao i u oblastima povezanim sa transportom, životnom sredinom i društvenim razvojem.

Pre rada sa Evropskom komisijom, radio je sa Nemačkom korporacijom za međunarodnu saradnju i Razvojnim programom Ujedinjenih Nacija.

Njegov akademski akreditiv uključuje magistarske studije iz ekonomije i javne uprave, stečene tokom studija u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji.

Agenda