MILOŠ PEROVIĆ

MILOŠ PEROVIĆ

COO
Termovent

Studija slučaja:
Biznis bez granica

Kako pobediti lockdown i raditi van Srbije čak i kada su državne granice zatvorene

Termovent-Komerc je porodična kompanija koja se bavi proizvodnjom, projektovanjem i montažom HVAC opreme i procesnih sistema. Bazirajući se na principima održivog razvoja i izvrsnom inženjerskom kadru, kreirali su sisteme koji uspešno rešavaju problematiku obrade vazduha.

Savremena proizvodnja, primena vrhunske tehnologije i sistem kontrole kvaliteta su osnova Termovent proizvodnog programa: Termovent klima komora i Modularnog Komponetnog Sistema (MCR) za izradu čisth soba.

Za dvedecenije postojanja, Termovent je uspešno izveo više od stotinu projekata širom sveta – u zemljama regiona, Evropske unije, Rusije, ali i u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Strateški su partneri najpoznatijih svetskih proizvođača lekova, a posebno ističu saradnju sa multinacionalnom kompanijom Pfizer Global Manufacturing sa kojom imaju potpisan petogodišnji ugovor o ekskluzivnoj tehničko-poslovnoj saradnji.

Po rečima gospodina Perovića, osnivača, danas je kompanija Termovent savremeno preduzeće, sa modernom tehnološkom linijom i prosečnim godišnjim rastom proizvodnje od 30 odsto.

Kompanija i sam sistem sada samostalno funkcioniše bez uticaja gospodina Perovića, sinovi su preuzeli veći deo posla u vođenju kompanije i samostalni su u donošenju odluka. Dugoročni cilj kompanije Termovent je da, pronalaženjem i primenom inovativnih energetsko-efikasnih rešenja, postane globalni provajder HVAC opreme za obradu vazduha.

https://www.youtube.com/watch?v=V8ehO8s_1gE

Agenda