Nebojša Bjelotomić

Nebojša Bjelotomić

generalni direktor
Saga – New Frontier Group

Tehnologija kao ključ za otvaranje ino tržista:
Značaj novih tehnologija i veštačka inteligencija za povećanje konkurentnosti MSP na domaćem i svetskom tržištu

Zbog činjenice da kompanije, kako u svetu, tako i u Srbiji, komuniciraju pretežno digitalno te da je pandemije Covid19 ubrzala ovaj trend, mala i srednja preduzeća imaju priliku da dosegnu do većeg broja ljudi na domaćem ali pre svega na inostranim tržištima. Zbog promene načina komuniciranja, tehnologije imaju sve veću ulogu u prilagođavanju kompanija na novonastalo okruženje i primenom naprednih alata, digitalnih asistenata, interaktivnih website-ova MSP mogu da se diferenciraju u odnosu na konkurenciju. Takođe, inovativne tehnologije omogućavaju MSP sektoru da razmišlja o personalizaciji i prilagođavanju različitim segmentima tržišta, što direktno doprinosi poboljšanju korisničkog iskustva, većem zadovoljstvu korisnika i povećanju prodaje.

Nebojša Bjelotomić je nakon studija biomedicinskog inženjeringa na Bostonskom Univerzitetu, čiji je bio stipendista, i zaposlenja u SAD-u, na razvoju proteinskih čipova, odlučio da se vrati u Beograd i da se razvija na Balkanu. Radeći na menadžerskim pozicijama u IBM-u, Fujitsu Siemens Computers-u (kasnije Fujitsu) i PrinTecu, stekao je dovoljno iskustva da sagleda potencijal, preoblikuje ga i usmeri u pravom smeru. Od aprila 2016 na čelu kompanije Saga, od kada i kreće razvoj sopstvenih softverskih proizvoda baziranih na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju u toj kompaniji. Nebojša je aktivan član i predstavnik kompanije Saga u Inicijativi Digitalna Srbija, član Izvršnog odbora NALED-a, kao i član Srpske Asocijacije menadžera.

Saga je jedna od vodećih IT kompanija u Srbiji i u regionu. Saga nudi široki spektar IT usluga iz svog portfolija i razvila je ekspertizu u razvoju informacioniih sistema.

 

 

 

Agenda