Svetislav Kostić

Svetislav Kostić

profesor
Pravni fakultet I Univerzitet u Beogradu I Javne finansije i poresko pravo

Poreske olakšice i podsticaji za start-up kompanije

Sudbina obaveza nastalih po osnovu privremenog odlaganja plaćanja poreza i doprinosa zbog pandemije u 2020.

Agenda