Véronique Willems

Véronique Willems

Secretary General
SME United

Veronique Willems je generalni sekretar Udruženja zanatlija i malih i srednjih preduzeća u Evropi - SMEUnited (ranije poznato kao UEAPME) od januara 2017. godine.

Pre toga, a od 2009. godine, bila je šef evropskih poslova u UNIZO (belgijska organizacija članica SMEunited) i bila je odgovorna za zagovaranje politika koje utiču na MSP na nivou EU.

Gospođa Willems započela je karijeru u UNIZO 1999. godine kao službenik za politike zadužen za obrazovanje, obuku i savetovanje za MSP, a nastavila je da radi u regionalnom predstavništvu (Vlaams-Brabant i Brisel) kao odgovorna za zastupanje na regionalnom nivou, programe mentorstva i individualno savetovanje za preduzetnike.

Gospođa Willems je diplomirala pravo na Univerzitetu Vrije u Briselu i magistrirala iz komercijalnih nauka / poslovnog menadžmenta na VLEKHO Brisel.

Agenda