RZS: Procena ekonomskih kretanja za 2020.

RZS: Procena ekonomskih kretanja za 2020.

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u Republici Srbiji u 2020. godini, merena realnim kretanjem bruto domaćeg proizvoda (BDP), zabeležila pad od 1,1% u odnosu na 2019. godinu, navodi se na sajtu Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Bruto investicije u osnovna sredstva u 2020. godini pokazuju realan pad od 2,8%, u poređenju sa prethodnom godinom.

Poljoprivredna proizvodnja ostvarila je u 2020. godini rast fizičkog obima od 4,4%, dok je industrijska proizvodnja, u istom periodu, zabeležila povećanje fizičkog obima od 0,2%.

Vrednost izvedenih radova u građevinarstvu u 2020. godini beleži realni pad od 4,3%, u odnosu na prethodnu godinu. Promet u trgovini na malo ostvario je realni rast od 5,0%, dok je promet u trgovini na veliko nominalno umanjen za 6,1%. U sektoru Usluge smeštaja i ishrane u 2020. godini procenjen je realni pad od 26,8%, dok je broj noćenja turista smanjen za 37,5% u odnosu na 2019. godinu. U sektoru Saobraćaja i skladištenja registrovano je smanjenje fizičkog obima od 33,4%, a u oblasti telekomunikacija rast od 15,1%. Spoljnotrgovinska robna razmena, u evrima, u 2020. godini, u odnosu na 2019, pokazuje pad izvoza za 3,5% i pad uvoza za 3,0%.

Prema rezultatima Ankete o radnoj snazi došlo je do povećanja stope zaposlenosti i smanjenja stope nezaposlenosti - u trećem kvartalu 2020. godine stopa zaposlenosti iznosi 49,9%, dok je stopa nezaposlenosti 9%.

Zarade bez poreza i doprinosa u 2020. godini, u odnosu na prethodnu godinu, nominalno su veće za 9,4%, a realno za 7,7%.

Godišnja stopa inflacije iznosi 1,2%.

Svi podaci o ekonomskim kretanjima u 2020. godini izneti u ovom saopštenju procenjeni su na osnovu dostupnih i do sada objavljenih podataka. Prikazani pokazatelji ne obuhvataju podatke za AP Kosovo i Metohija.

Izvor: www.instore.rs